Samuli on toiminut pitkään eri taloushallinnon tehtävissä. Samuli on toimistomme myhäilijä ja kirstun päällä istuja, joka on budjettien, exelien ja kassavirtojen mestari. Toivossa Samuli vastaa taloudesta, kassavirroista ja valmiiden asuntokohteiden operatiivisesta johtamisesta.