>

 Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötoimija, jonka liiketoiminta koostuu asuinkiinteistöhankkeiden tonttien kehittämisestä, talojen rakentamisesta ja asuntojen omistamisesta sekä hallinnoimisesta. Toivon hankkeet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

Perinteisiä asuntosijoittamisen tapoja ovat viime vuosina olleet etenkin sijoitusasunnon ostaminen ja asuntorahastoon sijoittamisen. Toivon liiketoimintamallin tavoitteena tehdä asuntosijoittamisesta helppoa, tuottavaa ja mahdollisimman monelle saavutettavaa.

– Artikkeli jatkuu alempana – 

 

Toivo pystyy erottautumaan perinteisistä asuntosijoittamisen vaihtoehdoista liiketoimintamallinsa, kehitä-rakenna-omista, johdosta. Toivon omanpääoman tuotto on huomattavan korkea verrattuna perinteisiin asuntosijoittamisen vaihtoehtoihin ja liiketoimintamalli on osoittautunut skaalattavaksi; tilikauden 2021 taseen loppusumma oli 121,1 miljoona euroa ja kasvu vertailukauteen oli noin 90%.

Toivo on arvioinut tilikauden 2022 liikevoiton olevan 20 – 28 miljoonaa euroa (15,8 miljoonaa euroa tilikaudella 2021). Lisäksi sijoituskiinteistöjen käyvän arvon on arvioitu olevan tilikauden 2022 lopussa noin 175 miljoonaa euroa (97,6 miljoonaa euroa tilikaudella 2021).

* Omanpääoman tuoton laskentakaava: 100 * nettotulos (12 kk) / oikaistu omapääoma keskimäärin. Tuotto laskettu tilikausien 2020 ja H1/2021 toteumin.
** Vertailussa mukana Suomen kolme suurinta asuntorahastoa vuoden 2020 vuosikertomusten mukaisin tiedoin.