Suomessa asuntojen keskimääräinen hoitovastikkeiden hinta on 4,5 € / m²/kk. (Lähde: Suomen Tilastokeskus) Toivon asuntokohteissa tämä luku on onnistuttu painamaan alle puoleen, keskimäärin 2,1 € / m²/kk.

Kiinteistötalo Toivon lupaus on tarjota suomen upeimmat kodit normaalilla markkinavuokratasolla. Jotta kohtuullinen vuokrataso voidaan saavuttaa, tulee kiinteistön ylläpidon kustannuksia laskea asuinmukavuudesta ja kiinteistön ylläpidon laadusta tinkimättä.

Seuraavat 7 kohtaa auttavat Toivoa hallinnoimaan kiinteistöjään kustannustehokkaammin:

1. Kohteilla nimetty Asuntomestari

Toivon kaikilla kohteilla on nimetty Asuntomestari, joka vastaa kiinteistöstä ja asukkaita. Asuntomestari käy säännöllisesti kohteissa ja häneen saa yhteyden henkilökohtaisesti. Toivo tuntee kohteensa ja asiakkaansa ja pystyy tällä tavoin perillä kohteiden sekä asiakkaiden tarpeista.

2. Digitaaliset ratkaisut

Toivo kehittää kohteisiinsa digitaaliset ratkaisut tulevien vuosikymmenten tarpeisiin. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen mahdollistaa kohteiden etähallinnan ja tarjoaa kehitysmahdollisuuksia tulevaisuuteen. Kaikkien kohteiden skaalautuva ja keskitetty ylläpito puolestaan tuo kustannustehokkuutta sekä hallittavuutta.

3. Etähallinta

Etäratkaisujen hyödyntäminen vähentää fyysisiä käyntejä kiinteistöissä. Toivon kohteissa esimerkiksi asukkaiden nimikyltit ovat muutettavissa digitaalisesti, kohteissa hyödynnetään etähallittavia infonäyttöjä ja veden/sähkön kulutusta seurataan etänä. Etähallittavat mittarit mahdollistavat esimerkiksi vesivahingon paljastumisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja lisäävät näin asumisen turvallisuutta.

4. Avaimettomat kodit

Toivon kodeissa käytetään avaimettomia ratkaisuja, jolloin lukitusjärjestelmät eivät vaadi fyysistä ylläpitoa tai huoltoa. Asukkaat puolestaan pääsevät kotiin ilman perinteistä avainnippuaan.

5. Älykkäät energiaratkaisut

Toivo optimoi kohteissaan energiakulutusta ja energiahuollon kustannuksia. Esimerkiksi maalämpöratkaisuilla alennetaan lämmityksen kustannuksia ja vettä säästävät hanat alentavat vedenkulutusta heikentämättä asuinmukavuutta.

6. Isännöinti omissa käsissä

Toivo hallinnoi ja isännöi täysin omia kohteitaan, joten ulkopuolisesta isännöinnistä ei aiheudu lisäkuluja. Omien kohteiden hallinnointi lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa tiedonkulkua, kun välikäsiä on mahdollisimman vähän.

7. Palveluiden kilpailutus

Keskitetyllä palveluiden, kuten siivouksen ja pihojen huollon kilpailutuksella alennetaan jatkuvan ylläpidon kustannuksia. Jätehuollon kustannuksia puolestaan optimoidaan mm.  jäteastiasensoreilla, jolloin tyhjennys tapahtuu juuri tarpeen vaatiessa.