Onko tontillasi täydennysrakentamisen potentiaalia? Toivo toteuttaa projektin ja mahdollistaa tontin arvonnousun

Suomi kaupungistuu ja suurin kysyntä asunnoista kohdistuu kasvukeskuksiin. Kaavoittamalla uudisrakennusoikeutta, voidaan vastata asuntoa etsivien kysyntään ja kehittää naapuruston arvoa nostavia uudisrakennushankkeita. Toivo on kokenut täydennysrakentamisen asiantuntija, joka kaavoittaa vajaakäyttöisiä tontteja yhdessä tontin omistajan ja viranomaisten kanssa yhteistyössä. Toivo etsii jatkuvasti uusia kehityshankkeita kasvukeskuksista; Pääkaupunkiseudulta, Turusta ja Tampereelta noin 5 km säteellä keskustoista. Toteutamme kaavoitusprojektin maanomistajalle mahdollisimman sujuvasti, avaimet käteen periaatteella. Kun asemakaavoitus on saatu päätöksen, ostamme uudisrakennusoikeuden ja toteutamme uudisrakennushankkeen.

Potentiaali kasvukeskuksissa 

Kasvukeskusten kehittyvillä alueilla on suurin potentiaali kasvattaa tontinkäyttötehokkuutta ja kasvattaa rakennusoikeuden määrää. Esimerkiksi omakotitonteista lähellä kerrostaloalueita voidaan muodostaa tiivimmän asumisen mahdollistavia rivitalo- tai kerrostalotontteja. Niin ikään, asuinalueen vieressä sijaitseva toimitila- tai teollisuuskiinteistö voidaan kaavoittaa asuinkäyttöön. Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia määritellään yleiskaavoissa, asemakaavoissa ja kaupunkien kehitysohjelmissa sekä viranomaisten toimesta.

Toivo on kokenut kumppani 

Toivo toteuttaa tontinomistajalle maksuttoman analyysin tontin kehityspotentiaalista ja mikäli täydennysrakentamisen potentiaalia on, antaa tarjouksen uudisrakennusoikeuden kaavoittamisesta sekä ostamisesta. Toivon tiimillä on tälläkin hetkellä useita hankkeita vireillä eri kokoluokissa. Meillä on osaamista monenlaisten hankkeiden toteuttamisesta aina pientaloalueista isompiin korttelihankkeisiin. Tavoitteenamme on sujuva ja selkeä yhteistyö viranomaisten sekä tontinomistajien kesken. Täydennysrakentamalla ja tontinkäyttöä tehostamalla, kiinteistön nykyinen arvo voidaan jopa tuplata.  

Voisiko tontillani olla täydennysrakentamisen potentiaalia?

  1. Tontti sijaitsee kasvukeskuksissa pääkaupunkiseudulla, Turussa tai Tampereella
  2. Lähistöllä on asumista ja kulkuyhteydet palveluiden piiriin ovat hyvät
  3. Tontti on kooltaan yli 1 000 m2
  4. Tontilla sijaitsee käyttöikänsä päässä olevia rakennuksia tai rakentamatonta tontinosaa, jolle ei ole välttämätöntä käyttöä
  5. Tontti tai sen osa voi olla nykyisellään asuin- toimitila tai jopa teollisuuskäytössä

Jos olet kiinnostunut kuulemaan tonttisi täydennysrakentamisen mahdollisuuksista, ota yhteyttä Toivon hankekehittäjään, niin kerromme lisää.