>

Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötoimija, jonka liiketoiminta koostuu asuinkiinteistöhankkeiden tonttien kehittämisestä, talojen rakentamisesta ja asuntojen omistamisesta sekä hallinnoimisesta. Toivon hankkeet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

Liiketoimintamallimme eroaa monista muista kiinteistöalan toimijoista, sillä Toivon toiminnassa yhdistyvät asuntoliiketoiminnan arvoketju aina tontin kehittämisestä rakentamiseen ja valmiin kiinteistön omistamisesta sen hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään asuinkiinteistön koko elinkaaren aina raakamaan kaavoittamisesta asuntojen vuokraamiseen.

– Artikkeli jatkuu alempana – 

 

Toivon tuloskunto on vakaa ja kiihtyvällä kasvu-uralla:

  • Tilikauden 2019 liikevoitto oli 4,2 meur
  • Tilikauden 2020 liikevoitto oli 7,2 meur
  • Tilikauden 2021 liikevoitto oli 15,8 meur

Kesäkuussa 2021 Toivo listautui Helsingin Pörssin First North markkinapaikalle ja on jatkanut kasvuaan tavoitteidensa mukaisesti.

Toivon kasvu ja menestys perustuu neljään eri osa-alueeseen:

  1. Asiakkaat – Valtaosa kasvukeskusten kotitalouksista on potentiaalisia asiakkaitamme, asukastyytyväisyytemme on korkea.
  2. Upeat Toivolaiset – Ihmiset toiminnan takana ovat kokeneita kiinteistöalan osaajia, joilla on pitkä kokemus Toivon liiketoimintamallin toiminnoista, henkilöstötyytyväisyytemme on tutkitusti erittäin korkea.
  3. Sidosryhmät – Toivon kiinteistöhankkeisiin osallistuu välillisesti satoja sidosryhmiä, joiden kanssa haluamme myös jatkossa työskennellä luottamuksen sekä yhteistyön hyvässä hengessä.
  4. Liiketoimintamalli: kehitä rakenna omista – Meidän tapamme toimia on osoittautunut taloudellisen tuloksen lisäksi skaalattavaksi, kestäväksi ja vastuulliseksi.