Toivo kehittää vastuullisia kiinteistöratkaisuja tulevaisuuden standardein 

Toivo on kotimainen kiinteistötoimija, joka haluaa suunnitteluratkaisuillaan pienentää kiinteistöjen  hiilijalanjälkeä ja parantaa osaltaan asukkaidensa hyvinvointia. Tällä hetkellä suunnitteilla ja  valmisteilla on noin 1 400 asunnon hankkeet Suomen kasvukeskuksissa. Rakenteilla olevien  asuntojen kokonaislukumäärä on noin 400 kappaletta. Toivon hankekehityksessä työskennellään  asukastyytyväisyyden parantamiseksi, koska onnelliset asukkaat ovat paras referenssimme. 

Toivon tiimissä työskentelee 3 hankekehittäjää, joiden työtä ohjaa Toivon yhteisön periaatteet.  Toivon yhteisön periaatteet pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita olemme  muokanneet kiinteistöalalle soveltuviksi . Kiinteistöhankkeissa on lukuisia sidosryhmiä omine  tarpeineen ja usein työn tulokset nähdään vasta tulevien vuosikymmenten aikana. Olemme  määritelleet tärkeimpiä periaatteita, joiden puolesta työskentelemme jokaisessa hankkeessa. 

Hankekehitystämme ohjaavia Toivon yhteisön periaatteita ovat

Toivon yhteisön periaatteissa korostuu asukkaan hyvinvoinnin parantaminen ja rakennuksen  elinkaariaikaisten hiilidioksidipäästöjen minimointi. Periaatteita sovelletaan hankekohtaisesti  asemakaavan ja ympäristön erityispiirteet huomioiden. Asenteemme on se, että kymmenet pienet  yksityiskohdat hankkeessa muodostavat kumuloituessaan merkittävän kokonaisuuden.  Tavoittelemme ratkaisuja, joissa kaikki voittavat. Kokemuksemme mukaan hankkeita on  mahdollisuus kehittää parhaaseen energialuokkaan maltillisin kustannuksin, kunhan asia pidetään  suunnittelutyön keskiössä. Kiinteistöjen asukkaat eli loppukäyttäjät voivat suunnitteluprosessissa  unohtua, ellei asiakasnäkökulmaa painoteta tarpeeksi hanketavoitteita määriteltäessä. Toivon  hankkeissa asukkaiden yhteistilojen ja pihan toiminnallisuuteen panostetaan siten, että ne houkuttelevat asukkaita nauttimaan tiloista. Näin voidaan luoda luontevia kohtaamisia ja yhdessäoloa naapureiden kesken. Haluamme painottaa, että ympäristöä huomioivien suunnitteluratkasuiden ei tarvitse automaattisesti kasvattaa kiinteistöhankkeen kustannuksia.

Missionamme on toteuttaa asuntosuunnittelua siten, että suurella enemmistöllä Suomalaisista on varaa muuttaa Toivon koteihin.Olemme lähellä asiakasta ja meihin saa sujuvasti yhteyden. Toivon kodeista vastaa nimetyt Asuntomestarit, jotka toimivat asukkaan tukena sekä tuntevat talon läpikotaisin.

Toivon hankekehittäjät lähestyvät kutakin hanketta seuraavin kysymyksin:

  1. Millaisia ovat kohdeasukkaiden tarpeet?
  2. Minkälaisessa ympäristössä ihmiset kokee onnellisuutta?
  3. Millaisia suunnitteluratkaisuja, pihoja ja palveluita asukkaat arvostavat?
  4. Mitä kaikkea asukas kokee omassa arjessaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi?
  5. Miten voimme kehittää energiatehokkaan rakennuksen ja pienentää elinkaaren hiilijalanjälkeä?
  6. Miten voimme parantaa yhteisöllisyyttä asuinyhteisössä siten, ettei kukaan kokisi oloaan
    yksinäiseksi tai turvattomaksi?

    Me Toivolla haluamme ravistella kiinteistöalan perinteisiä asetelmia ja tuoda asukas kaiken keskiöön, koska asukkaat ja ympäristö ansaitsee mielestämme enemmän. Kaikki lähtee itsestämme, me Toivon tiimissä arvostamme jokaista yksilönä; me keskustelemme, kuuntelemme ja kannustetaan toinen toisiamme. Uskomme, että jokapäiväistä tekemistämme ohjaavat arvot ja periaatteet, näkyvät myös meidän loppukäyttäjille, eli asukkaille.