Jatkuvasti kasvava kiinnostus asuntosijoittamiseen ei näytä taantumisen merkkejä: kun sijoittajien määrä kasvaa, myös sijoitusvaihtoehtojen määrä vähenee.

Toisaalta vuokra-asumisen suosio asumismuotona kasvaa tasaisesti edelleen vuosi vuodelta.

Vuokra-asumisen kehitys 2010 – 2019

Vuokra-asuminen asumismuotona on kasvanut lähes 4 prosenttiyksikköä vuodesta 2010 vuoteen 2019 Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Näissä kaupungeissa lähes puolet kotitalouksista asuvat vuokralla. Vastaavasti koko Suomessa vuonna 2019 vuokra-asunnossa asui noin kolmannes kotitalouksista.

Lähde: Tilastokeskus

Yhden hengen talouksien määrä kasvanut 72 % vuosina 1992 – 2019

Yhden ja kahden hengen talouksien määrä on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana, kun samaan aikaan kolmen hengen ja suurempien talouksien määrä on vähentynyt.

Lähde: Tilastokeskus

 

Artikkeli jatkuu alempana

Käytettävissä olevat kuukausitulot määrittävät asumisen mahdollisuudet

48 % yksityisten vuokra-asuntojen vuokralaisista alimassa tuloluokkaviidenneksessä käyttää yli 40 % käytettävissä olevistaan tuloista asumiseen. (Lähde Ympäristöministeriö: Asuntopolitiikkaa Euroopassa – mitä voimme oppia? 2020)

Kaavio esittää suomalaisten käytettävissä olevien tulojen jakautumisen 5 eri tuloluokan kesken

Lähde: Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA): Me olemme keskiluokka (2018)

Vuokrien keskineliöhinnat nousseet noin 23 % viidessä vuodessa

Vuokrien keskineliöhinnat ova nousseet tasaisesti vuodesta toiseen. Vuoksien nousu Helsingissä, Turussa ja Tampereella on ollut keskimäärin noin 3,4 % vuodessa, kun koko Suomen vastaava luku on ollut keskimäärin noin 3 %.

Lähde: Tilastokeskus